Trang chủ

 VỀ CHÚNG TÔI

 

Công ty Cổ phần Licogi 12.6 có trên 15 năm kinh nghiệm thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ khí phục vụ thi công, khoan cọc nhồi. Chúng tôi luôn tư vấn đứng trên cương vị của khách hàng, tối ưu hóa từng sản phẩm.